TARİHÇE

 

S.S.  Erzincan  Pancar  Ekicileri  Kooperatifi  1953  yılında  28  ortak   ve   14   TL   sermaye   ile  kurulmuş

olup,   31.09.2014   tarihi    itibariyle    46281    ortak,    736.732,60    TL     taahhüt     edilen    sermayesi,  528.095,80  TL  tahsil  edilen  sermayesi  ile  Erzincan,  Sivas  ve  Gümüşhane  illerine  bağlı  518  ilçe  ve  köyleri  kapsayan  9  Adet  Satış  Mağazası  ve  22  personel  ile  hizmet  vermektedir.

Kooperatif    ana   sözleşmesinde    belirtilmiş    olan    kuruluş    amaçları    doğrultusunda    ortaklarına  kurulduğu    günden    bugüne    kadar    kimyevi      gübre,  yem,  tohum,  zirai  mücadele  ilaçları,  sebze  fidesi,   tarımsal    araç   ve  gereçler,   yağmurlama-damlama    sulama   sistemleri  başta  olmak  üzere  birçok   tarımsal    girdileri    Pankobirlik      aracılığı  ile  uygun  fiyatlara  temin  etmekte  ve  ortaklarının  hizmetine  sunmaktadır.

2010   yılından   sonra   bankalarla   özel   sözleşmeler   yaparak  tarımsal  kredi  kartlarını  ortaklarının  hizmetine  sunmuş  ve  yöre  çiftçilerinin  finansal  sıkıntılarını  önemli  ölçüde  gidermiştir.  Kooperatif  ortakları   ile  2009   yılından   bugüne   kadar   yıllık   ortalama   300   ton  sözleşmeli  olarak  sertifikalı  buğday  tohumluğu  üretimi  ve  yine  ortaklarıyla  sözleşmeli  olarak  2011  yılında  450  ton  sertifikalı  patates   tohumluğu   üretimini    başarıyla   gerçekleştirmiştir.    2014  yılında da  sözleşmeli  üretimler  devam  etmektedir. 

2013   faaliyet    döneminde de    Kooperatif    ortaklarının    motorin    ihtiyacını  karşılamak  amacıyla  motorin   satışı    gerçekleştirilmektedir.  Ortaklarına  hizmet  sunarken  sadece  satış  amacı  değil,  11  ziraat   mühendisi   personeliyle   Tarımsal  Yayım  ve  Danışmanlık  Hizmeti  ve  Satış   Sonrası  Hizmeti   de  noksansız  olarak  yerine  getirmeye  çalışmaktadır.

Kooperatif   ortaklarına   hizmet   sunarken   hizmetin   tüm  ortaklarına  etkin  ve  yaygın     bir     şekilde  ulaştırılması   planlanmış;   ortaklarının    ekonomik,   sosyal   ve  kültürel   bakımından    kalkınmalarını  sağlamak,   tarımsal   her   türlü    çalışmalarını    düzenlemek   ilkesiyle   hareket   ederek  ortaklarının  desteğiyle  daha  iyi  ve  etkin  hizmet  vermeye  devam  edecektir.

;